Keitä olemme

Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen taustajärjestönä toimii Patmos Lähetyssäätiö. Patmoksen yleinen tietosuojaseloste on nähtävissä täällä.

Mitä henkilötietoja keräämme

Keräämme vain ne tiedot, jotka toimitat meille liittyen johonkin alla listatuista asiayhteyksistä ja käyttötarkoituksista. Emme kerää tietoja muista lähteistä.

Come Home News uutiskirjeen tilaajarekisteri

Joka maanantai sähköpostin välityksellä lähetettävä Come Home News kertoo sen tilaajille viimeisimmät Koulu- ja nuorisotyön kuulumiset ja ajankohtaiset uutiset. Käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella. Tiedot kerätään rekisteriin tällä sivustolla olevien lomakkeiden kautta. Tiedot poistetaan, jos rekisterille ei jossain vaiheessa ole enää käyttötarkoitusta tai jos peruutat suostumuksesi. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Henkilön nimitiedot
 • Sähköpostiosoitetiedot
 • Henkilön jäsennumero
 • Tilastotiedot

RR-Raportti uutiskirjeen tilaajarekisteri

Noin neljä kertaa vuodessa ilmestyvä RR-Raportti uutiskirje kertoo työn kehityksestä laajemmin ja tarjoaa yhteenvedon ajankohtaisista tapahtumista. Uutiskirje lähetetään sen tilaajille ilmoitettuun kotiosoitteeseen. Tietoja kerätään kotisivujen lomakkeen kautta tai tilaisuuksissa paperilomakkeella. Käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella. Tiedot poistetaan, jos rekisterille ei jossain vaiheessa ole enää käyttötarkoitusta tai jos peruutat suostumuksesi. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Henkilön nimitiedot
 • Kotiosoite
 • Kaupunki/paikkakunta
 • Postinumero

Come Home Kids leiri-ilmottautumiset

Come Home Kids leirejä varten keräämistämme leiri-ilmoittautumista syntyy henkilötietorekisteri. Tiedot kerätään leirin toteuttamista varten. Suhtaudumme lasten tietojen käsittelyyn erityisellä huolellisuudella. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Lapsen koko nimi
 • Lapsen syntymävuosi
  • Tieto tarvitaan, jotta voimme jakaa lapset ryhmiin omanikäistensä kanssa leirin ajaksi
 • Lapsen ruoka-allergiat
 • Huonekaveritoive
 • Huoltajan nimi
 • Huoltajan kotiosoite
  • Tieto tarvitaan, jotta voimme lähettää käytännönohjeita sisältävän leirikirjeen sekä henkilötietolomakkeen, johon täytetään ennen leirille saapumista mm. lapsen henkilötunnus leirin ajaksi otettavaa vakuutusta varten
 • Huoltajan sähköpostiosoite
 • Kuvauslupa. Leirijaksoja löytyy TV7:n ohjelma-arkistosta.

Tiedot poistetaan, kun niille ei enään ole käsittelytarvetta eli yleensä leirin, jota varten tiedot on kerätty, päättymisen jälkeen.

Lahjoittaja-asiakasrekisteri

Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinne kannattajien tiedot kerätään Patmoksen yleiseen lahjoittaja-asiakasrekisteriin. Katso ajankohtaisin tietosuojaseloste Patmoksen sivulta.

Tietojen turvallisuus

Sivuston kautta lähetetyt lomakkeet, kuten uutiskirjeiden (Come Home News, RR-Raportti) tilaus, lähetetään turvallisesti salatun HTTPS-yhteyden kautta. Digitaalisessa muodossa oleviin tietoihin pääsy on rajattu pääsyoikeuksin ja suojattu teknisesti palomuurilla, ja muilla asianmukaisilla suojausmekanismeilla. Fyysiset tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Tietoihin on pääsy vain tietyillä henkilöillä.

Sinun oikeutesi

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa säätiölle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Patmoksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Patmokselle. Patmos käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Suomen tietosuojavaltuutetun yhteystiedot https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Lähtökohtaisesti tietoja ei käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Patmos voi käyttää joissakin tapauksissa henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Patmos on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Patmokseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Tässä tietosuojaselosteessa listattuihin rekistereihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä riku [at] rikurinne.com

tai

Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinne
PL 19
37101 NOKIA

Evästeet

Tämä sivusto (www.rikurinne.com) myöhemmin “sivusto” käyttää Google Analytics -verkkosivujen analytiikkapalvelua. Palvelua käytetään sivuston käyntien analysointiin ja sivuston kehittämiseen. Sivustolla ei ole käytössä Google Analyticsin näyttö- ja uudelleenmarkkinointitoiminnallisuuksia eikä sivusto ole antanut Googlelle lupaa välittää analytiikkatietoja kolmansille osapuolille.

Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat tietokoneellesi sijoitettuja tekstitiedostoja. Evästeisiin tallennetut tiedot verkkosivujen käytöstä (mukaan lukien IP-osoite) välitetään ja tallennetaan Googlen palvelimille. Google voi siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos laki sitä vaatii, tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta.

Mikäli haluat estää tietojesi keräämisen ainoastaan Google Analytics -palvelua varten, Google suosittelee Google Analytics Opt-out -lisäosan käyttöä.

Päivitetty viimeksi 19.1.2020